Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
W tym odcinku Guru Meditation: Nowy sprzęt Amigi: A1208, KA02, Zewnętrzny PCMCIA, Wewnętrzny CF2IDE i zestaw kondensatora.
2019-10-25 - 13:08:00 - Tydzień: 43 - Numer wpisu: 7500 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny