Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Playfield, Richard Löwenstein, Dominik "Nick" Tonn, Hibernated, Labyrinth, SkillGird, The Battle for Wesnoth #5, GoADF, AmiKit XE, MorphOS Camp, Aminet AmigaOS 3.1.4 Update 34, AmigaOS 3.1.4 - That's how it's done! #2, XCopy, Trevors Soapbox, Demoscene, GUIs with Hollywood #1 i Kuna.
2019-09-06 - 13:14:00 - Tydzień: 36 - Numer wpisu: 7389 - Kategoria: Amiga, Magazyn

Commodore Banner Exchange