Nowa wersja cc1541 jest już dostępna. Zmiany w tej wersji: konwersja ASCII do PETSCII i obsługa D81.
2019-08-30 - 13:07:00 - Tydzień: 35 - Numer wpisu: 7365 - Kategoria: Commodore, Program

Commodore Banner Exchange