Nowe wideo od Chuck Hutchins: Commodore PET 2001 datassette.
2019-07-05 - 13:18:00 - Tydzień: 27 - Numer wpisu: 7243 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Towar żelazny

Commodore Banner Exchange