Diag264 może być użyty do testowania a Commodore C16, C116, Plus/4, C232 i V364.
2019-03-01 - 13:05:00 - Tydzień: 9 - Numer wpisu: 6930 - Kategoria: C16, C116, Plus/4, Towar żelazny

Commodore Banner Exchange