Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Kanał YouTube Nybbles and Bytes tworzy filmy o retro komputery. W tym odcinku: Commodore C128 sprites.
2019-03-01 - 13:03:00 - Tydzień: 9 - Numer wpisu: 6928 - Kategoria: C128(D), Podcast