Wicher 508 - CDTV
Nowy sprzęt dla Amiga CDTV: Wicher 508, 8MB Fast RAM (SDRAM) i IDE controller.