Kernal64 v 1.4.9
Nowy emulator Commodore C64 i C128 od Alessandro Abbruzzetti. Zmiany w tej wersji: VICII 2Mhz, ROM, drives i klawiatury, Warp-mode, RS-232, Z80 i VDC interlace.