Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Naprawa klawiatury C128.
2018-12-21 - 13:01:00 - Tydzień: 51 - Numer wpisu: 6751 - Kategoria: C128(D), Naprawa