Nowy sprzęt dla Commodore VIC20: SuperCPU, 22MHz, 65C02 core i 16 KByte RAM.
2018-12-07 - 13:16:00 - Tydzień: 49 - Numer wpisu: 6732 - Kategoria: VIC-20, Towar żelazny

Commodore Banner Exchange