Nowy sprzęt dla Commodore C64: Unicart64, Altera Cyclone II FPGA, SD-card, 3 klawisz, 8MB Flash ROM i 8MB SRAM.
2018-12-07 - 13:07:00 - Tydzień: 49 - Numer wpisu: 6723 - Kategoria: C64, Towar żelazny

Commodore Banner Exchange