Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Naprawa Commodore 1571.
2018-08-31 - 13:06:00 - Tydzień: 35 - Numer wpisu: 6488 - Kategoria: C128(D), Naprawa