Bruce Beach - bunkier jądrowy
Bunkier jądrowy o powierzchni 900 m2 z monitorem Commodore 1702 dla wideo.