Projekt sprzętowy z Commodore VIC-20, Raspberry Pi i Keyrah.
2018-02-09 - 13:08:00 - Tydzień: 6 - Numer wpisu: 6021 - Kategoria: VIC-20, Towar żelazny

Commodore Banner Exchange