Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Wywiad z David Crane, Atari, Activision, Pitfall, itp.
2018-01-19 - 13:05:00 - Tydzień: 3 - Numer wpisu: 5970 - Kategoria: C64, Wywiad