Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
KiloByte magazyn (PDF, język angielski) dla 8-bit Komputer domowy i konsola gier wideo. W tym wydaniu: Floppy-sleeves, LOGO!, VR-64, Atari gry, Interton VC4000, Signetics 2650A, Sam's Journey, Nox Archaist, Argus i Starfysh.
2018-01-05 - 13:12:00 - Tydzień: 1 - Numer wpisu: 5947 - Kategoria: Commodore, Magazyn