Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
W tym wydaniu magazynu Return (język niemiecki): Discs of Tron, Retroguru, Ys, Galencia, Philips Videopac G7000 / 7400, Time Pilot, Spellbinder, Diamondz 2, Commodore Plus4: 3-plus-1 Software, Alice Dreams Tournament, SEGA, Dragon Quest, Tec Toy, Hermes, Potpourri i Strider.
2017-12-01 - 13:16:00 - Tydzień: 48 - Numer wpisu: 5869 - Kategoria: Commodore, Magazyn