Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowa edycja English pdf, czasopisma jest już dostępny. W tej edycji, co następuje: Sam's Journey, Chester Kollschen, Slipstream, Platman Worlds, Sleepwalker, SEUDS IV, Dennis Caswell,Peter Poker, C64 puzzle page, Blow the Cartridge comic (Cameron Davis), Blast from the Past, Reset Reloaded, Format Wars, Reset Rewind i Mix-i-Disk.
2017-10-20 - 13:09:00 - Tydzień: 43 - Numer wpisu: 5773 - Kategoria: C64, Magazyn