Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Retro komputera i strony demo: RetroKomp / Load Error 2017, 20-22 października 2017 r. W Scenie Muzycznej GAK, Gdańsk, Polska.
2017-10-06 - 13:00:00 - Tydzień: 40 - Numer wpisu: 5744 - Kategoria: Commodore, Wydarzenia