Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
LOAD to niemiecki pdf dla retro użytkowników komputerów. W tym wydaniu: Redakcja, Wiadomości, Apple III, Kiepsko Kondensatory elektrolityczne, DOS-Thinterminal, Amiga 2000, IBM-PC, Amiga dzisiaj, Xlinux, CP/M - ATmega88, CC 2016, Stefan Both i Vintage Computing Festival Berlin 2017.
2017-04-28 - 13:06:00 - Tydzień: 17 - Numer wpisu: 5421 - Kategoria: Commodore, Magazyn