Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Returm magazyn jest magazynem dla 8-bitowych komputerów użytkowników, od A (Atari) do Z (ZX Spectrum). W tym wydaniu: Space Invaders, The Lands of Zador, Barnsley Badger, Chasm the Rift, Midijoy, Mame, Dune, Norton Commander, Magazyn gry 80s & 90s (3), Binarium, X-2016, AmigaOS (7), Bagman, Xenon2 Megablast, Thor i Int. Karate.
2017-03-10 - 13:09:00 - Tydzień: 10 - Numer wpisu: 5326 - Kategoria: Commodore, Magazyn