Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
The 8-Bit Guy zrobił film o Commodore 64 z 80 kolumn.
2017-03-10 - 13:05:00 - Tydzień: 10 - Numer wpisu: 5322 - Kategoria: C64, Blog