Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Spielfeld, RedPill, Resume, Sensible World Of Soccer 2016-17, APool, Enemy 2 Missing in Action, WarpSNES, OS4 Depot Qt, MorphOS Software, Emerald Mine, Matze's 030er Turbokarte, Trevors Soapbox, Classic Reflection: Commodore UK (1), Demoscene, Frying Pan, Amiga WHDLoad Machine (1), Blitz Basic (3), AmiWest i EntwicklerX.
2017-01-13 - 13:08:00 - Tydzień: 2 - Numer wpisu: 5207 - Kategoria: Amiga, Magazyn

Commodore Banner Exchange