Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Na YouTube można zobaczyć Amigę A4000 z 68060 pracująca z taktem 90MHz. Komputer należy do Andre Pfeiffer'a i ma następujące osiągi: 119,25 Mips +47,7 Mflops. Komponenty tej maszyny to: A4000, 2 MB Chip / 16 MB Fast, Apollo 4060 - 128 MB, Radeon 9250 - 256 MB, ZoRam 256 MB.
2011-03-25 - 20:41:00 - Tydzień: 12 - Numer wpisu: 1530 - Kategoria: Amiga, Video