Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Na Youtube można obejrzeć film promujący Multiple Classic Computer Platform (MCC). MCC to płyta oparta o FPGA umożliwiająca emulację wielu klasycznych maszyn takich jak Commodore, Atari, Sinclair and Amiga.
2011-03-11 - 23:04:00 - Tydzień: 10 - Numer wpisu: 1516 - Kategoria: Emulator, Video