Dostępna jest aktualizacja kolekcji SID wysokiego napięcia. W kolekcji znajduje się teraz 58.697 identyfikatory SID. W tej aktualizacji 549 nowych SID, 28 lepsze zgrane, 372 poprawki kredytowe SID, 77 informacji o modelu / zegarze SID, 5 zidentyfikowane melodie i 25 przeniesione melodie. Możesz pobrać aktualizację ze strony internetowej HVSC.
2024-07-05 - 12:20:00 - Tydzień: 27 - Numer wpisu: 12538 - Kategoria: C64, Muzyka