Pintor Web to program do obróbki obrazów dla Amigi, MorphOS, AROS i Windows. Funkcje to: Mirror, obracanie, skalowanie, kontrast, filtry, znak wodny, miniatura, cofanie / ponawianie i konwersje (gif, bmp, png, lbm, jpg i tif).
2024-07-05 - 12:12:00 - Tydzień: 27 - Numer wpisu: 12530 - Kategoria: Amiga, Program