vAmiga to emulator Commodore Amiga 500, 1000 lub 2000 dla komputera Apple Macintosh. Ulepszenia w tej wersji dotyczące architektury wewnętrznej, paneli konfiguracyjnych, poleceń RetroShell i ładowania migawek.
2024-07-05 - 12:08:00 - Tydzień: 27 - Numer wpisu: 12526 - Kategoria: Amiga, Emulator