Wilfred Bos opublikował aktualizację SID Known. Ta wersja jest kompatybilna z najnowszym HVSC. SID Known to narzędzie, którego można użyć do identyfikacji utworów SID z plików SID i PRG.
2024-07-05 - 12:07:00 - Tydzień: 27 - Numer wpisu: 12525 - Kategoria: C64, Program