KIMplement to emulator KIM-1 dla komputera Commodore C64, opracowany przez firmę Oldvcr. Emulator ten jest używany na komputerze Commodore C64 i obsługuje TTY oraz 16 kB rozszerzonej pamięci RAM.
2024-05-17 - 12:17:00 - Tydzień: 20 - Numer wpisu: 12390 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Emulator