Norbert Landsteiner napisał blog na temat wyboru chipa i ustawień zworek R i S na komputerach Commodore PET z dynamiczną płytą systemową.
2024-04-19 - 12:02:00 - Tydzień: 16 - Numer wpisu: 12293 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Blog