Michael Gardi wykonał nowoczesną replikę Commodore CHESSmate. Opracował płytkę drukowaną dla przełączników i wyświetlaczy 7-segmentowych. CHESSmate jest emulowany za pomocą ESP32, a także wydrukował w 3D nową obudowę dla CHESSmate, aby ukończyć projekt.
2024-03-29 - 12:04:00 - Tydzień: 13 - Numer wpisu: 12232 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Towar żelazny