Pentad dodał ponad 25 nowych loginów SDDM dla Commodore 64 i Amiga Linux. Są teraz animowane, a nie wcześniej statyczne. Są też trzy Atari ST. Wszystkie loginy SDDM są bezpłatne.
2024-02-23 - 12:19:00 - Tydzień: 8 - Numer wpisu: 12143 - Kategoria: C64, Amiga