Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowa wersja WinUAE jest już dostępna. Nowe lub zaktualizowane w tej wersji: MacroSystem DraCo, Picmatic Marbella Vice, American Laser Games, Genlock, Retina Z2 / Z3, S3 Trio64 PCI RTG, A2410, NTSC mode, Disk swapper,68020+ interrupt, Copper, Dark mode, DMA, Game ports, 68040 MMU, CyberVision 64/3D, Ateo Pixel 64 i UAE AHI.
2024-02-23 - 12:10:00 - Tydzień: 8 - Numer wpisu: 12134 - Kategoria: Amiga, Emulator
Error: Embedded data could not be displayed.