Terror News to magazyn dyskietkowy dla komputerów Commodore C16, C116 i Plus/4. Magazyn wydawany jest w języku angielskim i węgierskim. W tym numerze: Wiadomości, wywiady z Tarzan, Jevą i Mucsi, Wiadomości z imprez, Sprzęt i Memento.
2024-01-12 - 12:09:00 - Tydzień: 2 - Numer wpisu: 12009 - Kategoria: C16, C116, Plus/4, Magazyn