Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Biblioteka FabGL została opracowana przez Fabrizio Di Vittorio i jest głównie biblioteką graficzną dla ESP32. Funkcje obejmują VGA, klawiaturę i mysz PS/2, dźwięk, graficzny interfejs użytkownika i silnik gry. Może także emulować Z80, 8080, 6502 i 6522. Jednym z przykładów jest emulacja komputera Commodore VIC20, w tym gier.

Komputer Commodore VIC20 na ESP32.
2024-01-05 - 12:13:00 - Tydzień: 1 - Numer wpisu: 11992 - Kategoria: Commodore, Emulator
Error: Embedded data could not be displayed.