Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Denise jest dokładnym i niezależnym od platformy emulatorem C64/Amiga. Ten emulator został opracowany przez piciji. Ostatnie zmiany to: Dodano sterownik D3D11, tłumaczenie na język włoski, obracanie ekranu, Comal-80, Silverrock i RGCD. Ulepszenia separacji stereo, emulacji 1571, swapera, warping, proporcji ekranu i głośności Amiga.
2023-12-22 - 12:08:00 - Tydzień: 51 - Numer wpisu: 11947 - Kategoria: Commodore, Emulator
Error: Embedded data could not be displayed.