Nowe wydanie magazynu Commodore Free jest już dostępne. W tym wydaniu co następuje: Editorial, Morcambe and Retro, CEX (Complete Entertainment eXchange), News, Why did we use tape, SID software, Vic games review, Amok Vic 20, Super Amok, Bezerk 2010, Soundpaint i Alternitaves.
2023-12-01 - 12:20:00 - Tydzień: 48 - Numer wpisu: 11895 - Kategoria: Commodore, Magazyn