Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Amiga 38, Playfield, Roguecraft, Brettspiel vs Amiga Version - Kingmaker, Reshoot Proxima 3, Ooze - The Escape, ASM - Das Spiel, Aminet, Pleiades 3D, Holiday, Rogue Declan Zero, AAMP, Rastan, Amiga Cherry Keyboard, Mediathek, Trevors Soapbox, Nullmodem, A1222+ (2), Demoscene i Pagestream (3).
2023-11-10 - 12:20:00 - Tydzień: 45 - Numer wpisu: 11831 - Kategoria: Amiga, Magazyn