Dostępna jest nowa wersja YAPE. YAPE to emulator systemu Windows dla komputera Commodore Plus/4. Zmiany w tej wersji to: Ulepszenia trybu DDraw, skalowania timera, fazy szumu LFSR i resetowania.
2023-11-03 - 12:17:00 - Tydzień: 44 - Numer wpisu: 11808 - Kategoria: C16, C116, Plus/4, Emulator