Cout Games wydała kilka matematycznych gier logicznych na komputer Commodore C64. Celem jest odgadnięcie liczby drugiej osoby za pomocą mnożenia i dzielenia.
2023-10-20 - 12:14:00 - Tydzień: 42 - Numer wpisu: 11763 - Kategoria: C64, Gra