Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Jeffrey Daniels napisał skrócony podręcznik VIC 20, który jest dostępny w formie cyfrowej lub w formie drukowanej. W tym podręczniku znajdziesz wiele tabel i innych informacji na temat komputera Commodore VIC20.
2023-10-13 - 12:16:00 - Tydzień: 41 - Numer wpisu: 11744 - Kategoria: VIC-20, Książka
Error: Embedded data could not be displayed.