Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
FRGCB (fiński blog porównujący gry retro) to strona internetowa, która pisze o grach retro. Różnica polega na tym, że ten blog porównuje gry na różnych komputerach, takich jak C64, Amiga, MSX, NES, CPC, DOS itp. Najnowsze porównania to: Yie Ar Kung-Fu (Konami, 1984/1985) i Scuba Dive (Durell, 1983).
2023-10-06 - 12:16:00 - Tydzień: 40 - Numer wpisu: 11723 - Kategoria: Commodore, Gra
Error: Embedded data could not be displayed.