Strona internetowa Commodore Free jest ponownie dostępna. A nowy numer jest w trakcie pisania, Nigel Parker zbiera obecnie wiadomości i historie.
2023-09-29 - 12:06:00 - Tydzień: 39 - Numer wpisu: 11693 - Kategoria: Commodore, Magazyn