Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Kernal64 to emulator CBM-II, VIC20, C64 i C128 opracowany przez Alessandro Abbruzzettiego i napisany w języku programowania Scala. Zmiany w tej wersji: Ulepszenia emulacji joysticka z klawiaturą i dodane szybkie stany zapisu/ładowania.
2023-09-08 - 12:01:00 - Tydzień: 36 - Numer wpisu: 11627 - Kategoria: Commodore, Emulator
Error: Embedded data could not be displayed.