Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Dostępna jest nowa wersja YAPE. YAPE to emulator systemu Windows dla komputera Commodore Plus/4. Zmiany w tej wersji to: Ulepszenia dotyczące okna śledzenia, zatrzymania procesora, odwrócenia fazy wyświetlania PAL, trybu 16 kB, joysticka, monitora i palety kolorów.
2023-07-07 - 12:14:00 - Tydzień: 27 - Numer wpisu: 11457 - Kategoria: C16, C116, Plus/4, Emulator
Error: Embedded data could not be displayed.