Możesz obejrzeć film na YouTube o uHELD64 v4. W tym filmie uHELD64 v4 jest testowany z demonstracją C64 "Remains" firmy Booze Design. Wewnętrzny 1541 jest używany jako napęd dyskowy.
2023-06-02 - 12:21:00 - Tydzień: 22 - Numer wpisu: 11358 - Kategoria: C64, Towar żelazny