SID-Device to wieloplatformowe sieciowe urządzenie SID, opracowane przez Wilfred Bos, które emuluje układ dźwiękowy Commodore C64, znany również jako układ SID (6581/8580). Działa w sieci lokalnej lub na własnym komputerze.
2023-06-02 - 12:09:00 - Tydzień: 22 - Numer wpisu: 11346 - Kategoria: Commodore, Program