Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Anders Nielsen opracował 65uino. 65uino to mikrokomputer oparty na 6502 w obudowie Arduino Uno. Funkcje to: ekran OLED, procesor 6507 i 6532 RIOT (RAM-I/O-Timer).
2023-05-19 - 12:05:00 - Tydzień: 20 - Numer wpisu: 11302 - Kategoria: Commodore, Towar żelazny
Error: Embedded data could not be displayed.