Na stronie My64 / My128 można teraz znaleźć DLOAD "128 GAMES ARCHIWUM". To jest archiwum gier na komputer Commodore C128. W tej chwili możesz znaleźć ponad 75 gier z informacjami na ekranach 40 lub 80 kolumn i jak rozpocząć grę.
2023-05-19 - 12:00:00 - Tydzień: 20 - Numer wpisu: 11297 - Kategoria: C128(D), Gra